Home > News > Obvestila študentske pisarne Oddelka za matematiko in the year 2007

Obvestila študentske pisarne Oddelka za matematiko in the year 2007

I want to receive the news from this source by email »

1. 12. 2007 | News for mathematics students Študentska pisarna zaprta od 3. do 28. 12. 2007 Pisarna Oddelka za matematiko bo zaradi dopusta zaprta od 3. do 28. decembra 2007.   Za ureditev nujnih zadev se lahko obrnete na: - Špelo Rupnik (soba 426): izdaja raznih potrdil (potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih, podaljšanje dovolilni ...
30. 11. 2007 | News for mathematics students Skrbniki študijev in mentorji 1. letnikov v štud. letu 2007/08 MATEMATIKA - UNIV (bolonjski program) - skrbnik študija:  doc. dr. Sašo STRLE - mentor 1. letnika:  prof. dr. Miran ČERNE    FINANČNA MATEMATIKA - UNIV (bolonjski program) - skrbnik študija:  prof. dr. Tomaž KO&S ...
29. 11. 2007 | News for mathematics students Plačilo magistrskega dela z zagovorom (osebe brez statusa) Po univerzitetnem ceniku za š. l. 2007/08 morajo študenti brez statusa plačati za magistrsko delo z zagovorom. Znesek plačila znaša 782,50 EUR. Plačila so oproščeni študenti, ki magistrsko delo oddajo v roku dveh let po zaključku štud ...
26. 11. 2007 | News for mathematics students Pogoji za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in zaključek študija v štud. letu 2008/09 - Praktična matematika, VSŠ I.  Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti: izpite iz vseh predmetov tekočega letnika, razen morda enega, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti: za vpis v 2. letnik: Matematika I, Linearna algebra in Računalniški praktikum ...
26. 11. 2007 | News for mathematics students Pogoji za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in zaključek študija v štud. letu 2008/09 - Matematika, UN (star program) I.  Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti: izpite iz vseh predmetov tekočega letnika, razen morda enega (enosemestrski predmet šteje polovično), pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti: za vpis v 2. letnik vseh smeri:  An ...
26. 11. 2007 | News for mathematics students Pogoji za vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v štud. letu 2008/09 - Matematika, UN (bolonjski program) I.  Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti: najmanj za 48 ECTS izpitov iz predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti: za vpis v 2. letnik: Analiza I, Algebra I in Računalniški praktikum. Za vpi ...
26. 11. 2007 | News for mathematics students Pogoji za vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v štud. letu 2008/09 - Finančna matematika, UN I.  Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti: najmanj za 48 ECTS izpitov iz predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti: za vpis v 2. letnik: Analiza I, Analiza II, Algebra I in Računalniški praktikum. ...
13. 11. 2007 | News for mathematics students Zaprta študentska pisarna Študentska pisarna Oddelka za matematiko bo zaprta od 3. 12. do 28. 12. 2007
21. 10. 2007 | News for mathematics students Voda v očeh za FMF-jevce Študentje FMF-ja si lahko film ogledate po promocijski ceni 2.5 evra ali zadenete vstopnico na nagradni igri
18. 10. 2007 | News for mathematics students Tretji prijavni rok - MATEMATIKA UN - 6 mest - MATEMATIKA - BOLONJSKI UN - 12 mest - PRAKTIČNA MATEMATIKA VS - 1 mesto Kandidati morajo oddati vlogo na obrazcu "Druga prijava za vpis", ki ga dobijo v založbi DZS. Vlogi morajo prilo ...
18. 10. 2007 | News for mathematics students Odpoved predavanj in vaj ob začetku šolskega leta 1. letnik  2. letnik Vaje iz predmeta MATEMATIKA II dne 3. 10. in 10. 10. 2007 odpadejo. Dne 4. 10. in 11. 10. 2007 bodo namesto vaj na urniku predavanja. 3. letnik 4. letnik Predavanja iz predmeta DIDAKTIKA v sredo, 10. 10. 2007, odpadejo.
18. 10. 2007 | News for mathematics students Predavanja in vaje dne 1. 10. 2007 (višji letniki) V ponedeljek, 1. oktobra 2007, bodo predavanja in vaje potekale do 12. ure po urniku () (razen, če ni na oglasni deski na Jadranski 21 posebnega obvestila!), po 12. uri pa vsa predavanja in vaje odpadejo. Ob 13.30 uri rektorica Univerze v Ljubljani vabi vse študente, da se udeležijo s ...
18. 10. 2007 | News for mathematics students Podelitev indeksov dne 1. 10. 2007 (bruci) Podelitev indeksov študentom 1. letnika matematike bo v ponedeljek, 1. oktobra 2007, in sicer za: - univerzitetni študijski program MATEMATIKA (smeri pedagoška matematika in računalništvo z matematiko) in MATEMATIKA - BOLONJSKI ob 9. uri v predavalnici 2.05 na Jadr ...
18. 10. 2007 | News for mathematics students Vpisni roki za podiplomski študij v š. l. 2007/08 - v ponedeljek, 17. 9. 2007, od 10. do 12. ure v tajništvu oddelka, - v torek, 2. 10. 2007, od 14. do 15. ure v tajništvu oddelka, - v ponedeljek, 8. 10. 2007, od ...
18. 10. 2007 | News for mathematics students Vpisni obrazci v š. l. 2007/08 Vpisne obrazce: - položnica za vpisne stroške, - potrdilo o vpisu (v š. l. 2007/08 lahko dobi študent neomejeno število potrdil brezplačno), - potrdilo o opravljenih izpitih (do 30. 9. 2007 je potrebno za izdajo potrdila plačati 3,76 EUR, po 1. 1 ...
18. 10. 2007 | News for mathematics students Vpisni roki in ostali vpisni postopki za dodiplomski študij v š. l. 2007/08 - 1. LETNIK (ponovni vpis): 24., 25., 26. in 27. september - 2. LETNIK (prvi in ponovni vpis): 13., 19., 24., 25., 26. in 27. september - 3. LETNIK (prvi in ponovni vpis): 13., 19., 24., 25., 26. in 27. september ...
13. 7. 2007 | News for mathematics students VPIS v 1. letnik š. l. 2007/08 (novinci) Vpis v 1. letnik študija matematike bo potekal po naslednjem razporedu: MATEMATIKA UN  -  torek, 7. 8. 2007 MATEMATIKA BOLONJSKI UN  -   sreda, 8. 8. 2007 FINANČNA MATEMATIKA UN  -  četrtek, 9. 8. 2007 PRAKTIČNA MATEMATIKA VS   -  petek, 10. 8. 2007 ...
13. 7. 2007 | News for mathematics students Zaprta študentska pisarna Študentska pisarna Oddelka za matematiko bo zaradi dopusta zaprta predvidoma od 16. 7. do 3. 8. 2007 in od 13. 8. do 17. 8. 2007
Archive: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007