Home > News > Obvestila študentske pisarne Oddelka za matematiko in the year 2008

Obvestila študentske pisarne Oddelka za matematiko in the year 2008

I want to receive the news from this source by email »

30. 12. 2008 | News for mathematics students Sprememba pričetka predavanj iz Filozofije znanosti   V ponedeljek, 5. 1. in 12. 1. 2009, se bodo predavanja iz predmeta FILOZOFIJA ZNANOSTI pričela izvajati že ob 15. uri v predavalnici 3.05.
2. 12. 2008 | News for mathematics students Razpored delavnic Kariernega centra UL v decembru 2008   Tudi v mesecu decembru načrtujemo z nadaljevanjem dodatnih brezplačnih izobraževanj za študente. Prijave zbiramo na spletnem naslovu www.kc.uni-lj.si (podportal študentje, dodatna izobraževanja in usposabljanja), kjer se tudi lahko pozanimate o podrobnostih posameznih vse ...
2. 12. 2008 | News for mathematics students Spremembe urnika dne 4. 12. 2008 Zaradi obiska študentov in profesorjev z Univerze v Trstu  bodo v četrtek, 4. 12. 2008: - predavanja iz predmeta VERJETNOSTNI RAČUN 1 potekala od 10. do 12. ure v predavalnici 2.02, - vaje iz predmeta ANALIZA 1 (za IŠRM) potekale od 10. do 12. ure v preda ...
7. 11. 2008 | News for mathematics students Skrbniki študijev in mentorji 1. letnikov v š. l. 2008/09 MATEMATIKA - UNIV (bolonjski program) - skrbnik študija:  doc. dr. Sašo STRLE - mentor 1. letnika:  prof. dr. Josip GLOBEVNIK   FINANČNA MATEMATIKA - UNIV (bolonjski program) - skrbnik študija:  prof. dr. Tomaž KO&Scar ...
24. 10. 2008 | News for mathematics students Delavnica za študente FMF: Kaj moram vedeti o delovnem pravu, ko se zaposlujem? Sreda, 19. 11. 2008, ob 15. uri v 2.04 na Jadr. 21/II
8. 10. 2008 | News for mathematics students Tretji prijavni rok (naknadno - še prosta mesta)   Matematika  UN Matematika - bolonjski  UN   Kandidati se morajo najkasneje do 10. oktobra 2008 prijaviti oziroma vpisati neposredno na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za matem ...
3. 10. 2008 | News for mathematics students Plačevanje laboratorijskih vaj   Upravni odbor in Znanstveno-pedagoški svet Oddelka za matematiko sta sprejela sklep, da morajo študenti brez statusa plačevati laboratorijske vaje. Sklep se nanaša le na laboratorijske vaje, pri katerih študenti računalnik uporabljajo individualno. V &sca ...
2. 10. 2008 | News for mathematics students Odpoved predavanj in vaj ob začetku šolskega leta   FINANČNA MATEMATIKA - Analiza 1 - vaje: vaje prvi teden odpadejo. - Algebra 1 - vaje: vaje prvi teden odpadejo. - Diskretna matematika 1 - vaje: vaje prvi teden odpadejo.   MATEMATIKA-BOLONJSKI - Analiza 1 - vaje: vaje prvi ted ...
26. 9. 2008 | News for mathematics students Podelitev indeksov (1. letnik - bruci) Podelitev indeksov študentom 1. letnika matematike bo v sredo, 1. oktobra 2008, in sicer za: - univerzitetni študijski program MATEMATIKA (smeri pedagoška matematika in računalništvo z matematiko) in MATEMATIKA -  BOLONJSKI ob 9. uri v predavalnici 2.05 na ...
23. 9. 2008 | News for mathematics students Tretji prijavni rok (prosta mesta)   Prosta vpisna mesta za redni študij v tretjem prijavnem roku:   Matematika  UN:  21 Matematika - bolonjski  UN:  22   Kandidati morajo poslati obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v š. l. 2008/2009 (obrazec DZS 1,71/2) n ...
3. 9. 2008 | News for mathematics students Predmetnik za podiplomski študij matematike v š. l. 2008/09 MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJ MATEMATIKE - RAZISKOVALNA SMER     semester   Število kreditnih točk  Predavatelj  Predmet zimski poletni S ur ...
3. 9. 2008 | News for mathematics students Vpisni roki za podiplomski študij v š. l. 2008/09     Vpis v 1., 2., 3. in 4. letnik podiplomskega študija matematike v š. l. 2008/09 bo potekal:   od 08. 09. 2008 do 19. 09. 2008 od 10. do 12. ure v tajništvu oddelka, od 02. 10. 2008 do 13. 10. 2008 od 10. do 12. ure v tajništvu oddelk ...
11. 9. 2008 | News for mathematics students Vpisni roki in ostali vpisni postopki za dodiplomski študij v š. l. 2008/09   VPISI V Š. L. 2008/09   a) Postopek vpisa, če so izpolnjeni pogoji za vpis    Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik ali vpis absolventskega staža,  dvigne pri vratarici na Jadranski 21 od  1. do 26. ...
25. 8. 2008 | News for mathematics students Drugi prijavni rok (prosta mesta)   Prosta vpisna mesta za redni študij v drugem prijavnem roku:   Matematika  UN:  28 Matematika - bolonjski  UN:  34 Praktična matematika  VS:  19   Kandidati morajo poslati obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v &sca ...
3. 7. 2008 | News for mathematics students VPIS v 1. letnik š. l. 2008/09 (novinci) MATEMATIKA UN  -  ponedeljek, 4. 8. 2008 MATEMATIKA BOLONJSKI UN  -   torek, 5. 8. 2008 FINANČNA MATEMATIKA UN  -  sreda, 6. 8. 2008 in četrtek, 7. 8. 2008 PRAKTIČN ...
23. 6. 2008 | News for mathematics students Zaprta študentska pisarna Študentska pisarna bo zaradi dopusta zaprta predvidoma od ponedeljka, 7. 7. 2008, do petka, 25. 7. 2008.
20. 6. 2008 | News for mathematics students Sistematski zdravniški pregled - zamudniki Študenti 1. oziroma 4. letnika, ki so zamudili redni sistematski zdravniški pregled, se lahko naročijo za pregled osebno v Zdravstvenem domu za študente na Aškerčevi c. 4, Ljubljana (med 7.30 in 13.00 pri sestri na preventivi) ali po telefonu 01/200-74-22.
10. 6. 2008 | News for mathematics students Skupni razpis kadrovskih štipendij za štud. leto 2008/09 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je dne 6. 6. 2008 objavil skupni razpis kadrovskih štipendij za štud. leto 2008/09. Razpis si lahko ogledate na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/kadrovske/.  
4. 6. 2008 | News for mathematics students Zaprta študentska pisarna Študentska pisarna bo v petek, 6. 6. 2008, zaprta. 
14. 5. 2008 | News for mathematics students Predstavitev podiplomskega študija na Oddelku za matematiko Predstavitev bo v sredo, 21. 5. 2008, ob 15. uri v pred. 2.03 na Jadr. 21
12. 5. 2008 | News for mathematics students Sistematski zdravniški pregled študentov 4. letnika matematike Razpored je objavljen na oglasni deski v 3. nadstropju. Opravljen sistematski zdravnišk ...
5. 5. 2008 | News for mathematics students Delavnica za študente: Kariero lahko izbiraš - izberi pravo Brezplačna delavnica za študente FMF UL: KARIERO LAHKO IZBIRAŠ - IZBERI PRAVO   Skozi konkretne primere in praktične vaje boste izvedeli: kako načrtovati svojo kariero, kako iskati zaposlitev, in ob tem uspešno slediti svojim željam in ...
18. 4. 2008 | News for mathematics students Zaprta študentska pisarna Študentska pisarna bo zaradi dopusta zaprta od ponedeljka, 28. 4. 2008, do srede, 30. 4. 2008.
8. 4. 2008 | News for mathematics students Prešernove nagrade študentom UL V skladu z novimi pravili se univerzitetne Prešernove nagrade podeljujejo za študijsko leto. UL s podeljevanjem nagrad spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oziroma enovitega ...
25. 2. 2008 | News for mathematics students Sistematski zdravniški pregled študentov 1. letnika Razpored je objavljen na oglasni deski v 3. nadstropju. Opravljen sistematski zdravnišk ...
13. 2. 2008 | News for mathematics students Spremembe urnika za petek, 15. 2. 2008 V petek, 15. 2. 2008, bodo zaradi informativnega dne predavanja oziroma vaje iz predmeta:   - ANALIZA 2 pri prof. dr. J. Globevniku izjemoma potekala samo od 8. do 9. ure, - ALGEBRA 1 pri prof. dr. B. Lavriču izjemoma potekala v predavalnici VFP (velika fizikalna p ...
11. 2. 2008 | News for mathematics students Odpoved predavanj za 3. letnik ped. mat. in rač. z mat. V torek, 12. 2. 2008, odpadejo predavanja iz predmeta PSIHOLOGIJA POUKA IN UČENJA.
11. 2. 2008 | News for mathematics students Odpoved predavanj za 3. letnik pedagoške matematike V ponedeljek, 11. 2. 2008, odpadejo predavanja iz predmeta NUMERIČNE METODE.
7. 2. 2008 | News for mathematics students Odpoved vaj za 1. letnik praktične matematike Prvi teden odpadejo vaje iz predmeta Računalniški praktikum.
7. 2. 2008 | News for mathematics students Odpoved vaj za 1. letnik računalništva z matematiko V ponedeljek, 11. 2. 2008, in v torek, 12. 2. 2008, odpadejo vaje iz predmeta Analiza 1. Prvi teden odpadejo vaje iz predmeta Računalniški praktikum (Uvod v programiranje).
7. 2. 2008 | News for mathematics students Odpoved vaj za 1. letnik pedagoške matematike Prvi teden odpadejo vaje iz predmeta Računalniški praktikum.
7. 2. 2008 | News for mathematics students Odpoved predavanj in vaj za 1. letnik matematike (bolonjski) Predavanja iz predmeta Proseminar B v torek, 12. 2. 2008, odpadejo.  Prvi teden odpadejo vaje iz predmeta Uvod v programiranje.
7. 2. 2008 | News for mathematics students Odpoved vaj za 1. letnik finančne matematike V ponedeljek, 11. 2. 2008, in v torek, 12. 2. 2008, odpadejo vaje iz predmeta Analiza 2. V ponedeljek, 11. 2. 2008, odpadejo vaje iz predmeta Diskretna matematika 1. Prvi teden odpadejo vaje iz predmeta Uvod v programiranje.
16. 1. 2008 | News for mathematics students Zaprta študentska pisarna Študentska pisarna Oddelka za matematiko bo zaprta od 28. 1. do 1. 2. 2008.
9. 1. 2008 | News for mathematics students Plačilo četrtega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpitov Upravni odbor in Znanstveno-pedagoški svet Oddelka za matematiko sta sprejela sklep, da bodo študenti s š. l. 2007/08 plačevali četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita v znesku 37,50 EUR. Obrazložitev: Po Statutu UL lahko študent izpit opravlja največ pet ...
Archive: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007