Home > News > Seminar za zgodovino matematičnih znanosti

Seminar za zgodovino matematičnih znanosti

I want to receive the news from this source by email »

18. 12. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Marko Razpet: Babilonski in egipčanski zapis števil Ponedeljek, 22. 12. 2014, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
10. 12. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Jernej Azarija: Uporaba računalnika v matematiki in programski paket SageMath Ponedeljek, 15. 12. 2014, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
7. 12. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Jurij Kovič: Kleinov pogled na geometrijo Ponedeljek, 8. 12. 2014, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
28. 11. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Jurij Kovič: Japonska tempeljska in zahodna evklidska geometrija Ponedeljek, 1. december 2014, 14.15-16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
21. 11. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Marko Razpet: Dr. Franc vitez Močnik in njegovi sodobniki Ponedeljek, 24. november 2014, 14.15-16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
13. 11. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Andrej Likar: Principia - geometrijska fizika Ponedeljek, 17. november 2014, 14.15-16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
7. 11. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Izidor Hafner: Nekaj demonstracij na osnovi Gardnerjevih nalog Ponedeljek, 10. november 2014, 14.15-16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
22. 10. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Jurij Kovič: Življenje in delo Martina Gardnerja Ponedeljek, 27. oktober 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
14. 10. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Ján Gunčaga: Historical mathematics textbooks as a resource for process of gaining knowledge in mathematics education Ponedeljek, 20. oktober 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
9. 10. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Milan Hladnik: Franc Močnik in konstrukcija pravilnega petkotnika Ponedeljek, 9. 10. 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
29. 5. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Milan Hladnik: Prispevki k biografiji Franca Močnika - 2. del: Službovanje Ponedeljek, 2. 6. 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
29. 5. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Robin J. Wilson: Oxford figures: 800 years of the mathematical sciences Ponedeljek, 9. 6. 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
13. 5. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Milan Hladnik: Prispevki k biografiji Franca Močnika - 1. del: Šolanje Ponedeljek, 19. 5. 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
3. 4. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Jurij Kovič: Matematika v glasbi Ponedeljek, 7. 4. 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
26. 3. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Janez Strnad: Jožef Stefan (1835-1893) Ponedeljek, 31. 3. 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
26. 2. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Milan Hladnik: Plemljevi matematični znanci - 4. del: Kolegi iz Černovic in drugi dopisovalci Ponedeljek, 3. 3. 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
13. 2. 2014 | Seminar for history of mathematical sciences Milan Hladnik: Plemljevi matematični znanci - 3. del: Obiskovalci Göttingena Ponedeljek, 17. 2. 2014, od 14.15 do 16.00, Plemljev seminar, Jadranska 19
Archive: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010