Home > News > Zagovori doktoratov na Oddelku za fiziko in the year 2015

Zagovori doktoratov na Oddelku za fiziko in the year 2015

I want to receive the news from this source by email »

27. 11. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Julija Zavadlav, Večskalna simulacija biomolekularnih sistemov v četrtek, 10. 12. 2015 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
17. 11. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Maruška Žerjal, Zvezde s kromosfersko aktivnostjo v pregledu neba RAVE v ponedeljek, 23. 11. 2015 ob 12.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 11. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Benedikt Strajnar, Štiridimenzionalna asimilacija letalskih meritev ozračja v razgibanem reliefu v petek, 13. 11. 2015 ob 11.15 uri v predavalnici F-1 na Jadranski 19
19. 10. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Aleksandra Cvetinović, Vpliv elektronskih porazdelitev v različnih okoljih na verjetnost za jedrske reakcije v ponedeljek, 19. 10. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
14. 10. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Lucija Čoga, Spontano urejanje lipofilnih nukleozidnih derivatov na površinah v četrtek, 15. 10. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
15. 9. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Biljana Stojković, Mikroreologija z optično pinceto v petek, 18. 9. 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 9. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Berislav Buča, Transport, fluktuacije in simetrije v odprtih kvantnih spinskih verigah v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 13.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 9. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Igor Vaskivskyi, Svetlobno vzbujeni prehodi v skrita stanja močno koreliranih sistemov v četrtek, 10. 9. 2015 ob 13.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 9. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Jože Buh, Raziskava lastnosti nanožic pripravljenih s pomočjo transformacije iz MoSI nanožic v četrtek, 10. 9. 2015 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 7. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Luka Jeromel, Razvoj slikovne masne spektrometrije MeV SIMS z merjenjem časa preleta v sredo, 15. 7. 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
9. 7. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Maryam Nikkhou, Topološki defekti in interakcije med mikrodelci različnih oblik v nematskem tekočem kristalu v ponedeljek, 13. 7. 2015 ob 16.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
8. 7. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Ruben Jan Verheyden, Detektor PET s silicijevimi fotopomnoževalkami v četrtek, 9. 7. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
30. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Luka Vidovič, Karakterizacija podplutb s sunkovno fototermalno radiometrijo in difuzno refleksijsko spektroskopijo v sredo, 8. 7. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
27. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Mojca Miklavec, In-vivo dozimetrija s PET pri radioterapiji z žarki gama v sredo, 1. 7. 2015 ob 15.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
27. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Jure Beričič, Meritev posplošenih polarizirnosti protona z virtualnim comptonskim sipanjem v sredo, 1. 7. 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
11. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Janez Kos, Difuzne medzvezdne črte v velikih spektroskopskih pregledih neba v ponedeljek, 15. 6. 2015 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
11. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Eva Ribežl, Iskanje delca X(3872) v trkih elektronov in pozitronov z detektorjem Belle v petek, 12. 6. 2015 ob 13.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
10. 6. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Zala Lenarčič, Neravnovesne lastnosti Mottovih izolatorjev v četrtek, 11. 6. 2015 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
25. 5. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Luka Leskovec, Hadronske resonance v kromodinamiki na mreži v torek, 2. 6. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
25. 5. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Jaka Petelin, Pikosekundni vlakenski ojačevalnik za mikro-procesiranje v torek, 26. 5. 2015 ob 12.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
2. 4. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Bor Gregorčič, Preiskovanje prednosti interaktivnih tabel in njihova uporaba pri pouku fizike v torek, 14. 4. 2015 ob 15.15 uri v predavalnici Didaktika fizike na Jadranski 19
27. 3. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Martin Draksler, Računalniške simulacije turbulence in prenosa toplote pri naletavanju turbulentnih curkov ob greto površino v petek, 3. 4. 2015 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
18. 2. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Maksym Anatolij Deliyergiyev, Iskanje eksotičnih delcev s koreliranimi leptoni v končnem stanju z detektorjem ATLAS v ponedeljek, 23. 2. 2015 ob 12.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
12. 2. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Benjamin Batistić, Teorija dinamike in statističnih lastnosti časovno odvisnih biljardov v ponedeljek, 16. 2. 2015 ob 14.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
15. 1. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Irena Ježek, Deleža prometa in kurjenja pri onesnaženosti zraka na podlagi meritev črnega ogljika z Aethalometrom v petek, 23. 1. 2015 ob 15.30 uri v Kuščerjevem seminarju, na Jadranski 19
15. 1. 2015 | Department of Physics PhD defense Zagovor doktorata: Dejan Arzenšek, Fizika koloidnih interakcij v proteinskih agregacijskih procesih v ponedeljek, 19. 1. 2015 ob 14.15 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21
Archive: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007