Domov > Imenik sodelavcev > asist. Sergej Faletič, prof. fiz.

asist. Sergej Faletič, prof. fiz.

Sergej Faletič

E-pošta: sergej.faletic@fmf.uni-lj.si

Kontakt
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana, Slovenija
Soba: 213
Telefon: +386 1 4766 591
Interna: 591
Faks: +386 1 2517 281

Datoteke na temo modeliranja v Excelu(R) in dvolomnosti

    Kratek vodnik s primerom uporabe VBA v Excelu za preproste animacije

    Model polarizacije v dvolomni snovi v Excelu

Vaje iz Osnov moderne fizike na PeF

    Vaje OMF