Domov > Fizikalna knjižnica > Navodila za pripravo diplomskega in magistrskega dela

Navodila za pripravo diplomskega in magistrskega dela

Vse strani morajo biti štete od 1 (ena) dalje (tudi vse priloge med besedilom in na koncu dela). Strani z besedilom morajo biti spodaj oštevilčene z arabskimi številkami od uvoda dalje.

Kandidat mora diplomskemu oziroma magistrskemu delu priložiti izjavo, da je njegov avtor oziroma soavtor. Izjavo veže kot zadnjo stran diplomskega oziroma magistrskega dela.

Zelo pomemben je jezik ter razumljivost pisanja.  To velja tudi za uporabljene slike, ki morajo biti opremljene s podnaslovi s čim večjo pojasnjevalno vrednostjo. Nekaj koristnih nasvetov o strokovnem pisanju najdete v članku prof. Ivana Kuščerja : O strokovnem pisanju, Obz. mat. fiz. 34(1987), 6/7.  Pomagajte si lahko tudi z navodili ameriškega fizikalnega društva (http://publish.aps.org/STYLE/index.html).  

Diplomsko oz. magistrsko delo oddajte v štirih izvodih, od katerih eden ostane pri mentorju, eden pa v Fizikalni knjižnici. V skladu z dopolnitvijo Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013) oddajte elektronsko obliko končne verzije dela (v .pdf ali .ps obliki) v fizikalno knjižnico.