Domov > Fizikalna knjižnica > Navodila podiplomskim študentom za pripravo disertacije

Navodila podiplomskim študentom za pripravo disertacije

Vse strani morajo biti štete od 1 (ena) dalje (tudi vse priloge med besedilom in na koncu dela). Strani z besedilom morajo biti spodaj oštevilčene z arabskimi številkami od uvoda dalje. 

Tisk naj bo razen začetnih strani dvostranski. Vzorec za ovoj, hrbet in naslovni strani: vzorec (pdf)

 

Kandidat mora disertaciji priložiti podpisano izjavo, da je njen avtor oz. soavtor. Izjavo veže kot zadnjo stran disertacije.

Zelo pomemben je jezik ter razumljivost pisanja.  To velja tudi za uporabljene slike, ki morajo biti opremljene s podnaslovi s čim večjo pojasnjevalno vrednostjo. Nekaj koristnih nasvetov o strokovnem pisanju najdete v članku prof. Ivana Kuščerja : O strokovnem pisanju, Obz. mat. fiz. 34(1987), 6/7.  Pomagajte si lahko tudi z navodili ameriškega fizikalnega društva (http://publish.aps.org/STYLE/index.html).

Velikost črk naj bo 12 pt., razmak med vrsticami pa enojen.  Delo oddate v 7 (sedmih) izvodih. V skladu z dopolnitvijo Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013) oddajte elektronsko obliko končne verzije dela (v .pdf ali .ps obliki)  v fizikalno knjižnico.