Domov > Obvestila > Zagovori diplom na Oddelku za fiziko v letu 2008

Zagovori diplom na Oddelku za fiziko v letu 2008

Obvestila iz tega vira želim prejemati preko elektronske pošte »

15. 12. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Vanja Kovač, Vpliv lokalne orografije na napoved padavin modela ALADIN 18. septembra 2007 v sredo, 17.12.2008 ob 14.30 v predavalnici F-6 na Jadranski 19
4. 12. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Luka Pitamic, Poskočna zanka v petek, 5.12.2008 ob 9. uri v KSEM na Jadranski 19
24. 11. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Alenka Bajec, Spektroskopsko opazovanje medzvezdne snovi v petek, 28.11.2008 ob 8.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
6. 11. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Petra Irma Inhof, Mrtvi čas proporcionalnega števca v petek, 21.11.2008 ob 13.uri v Kuščarjevem seminarju na Jadranski 19
15. 10. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Ivo Krajnik, Uporaba metode PIGE za analizo lahkih elementov v sredo, 22.10.2008 ob 12.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
13. 10. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Jerneja Milavec, Dvodimenzionalne holografske mrežice v tekočekristalnih disperzijah v torek, 14.10.2008 ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21
9. 10. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Mitja Krnel, Določitev temperaturne odvisnosti efektivnega časa zajetja nosilcev naboja v silicijevih detektorjih v četrtek, 9.10.2008 ob 13.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19
24. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Nina Kovačič, Meritev hitrosti jedkanja polimerov z ioni argona v ponedeljek 29.09.2008, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Tilen Kusterle, Lokalni zaključeni odmik na orbiti linearnega pospeševalnika FLASH v petek, 26. 9. 2008, ob 10h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Jan Vales, Elektronsko senčenje pri reakciji med protoni in litijevimi ioni v ponedeljek, 29. 9. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Andrej Ošlak, Časovna odvisnost magnetooptične Kerrove rotacije v fotovzbujenih monokristalih (La,Sr)MnO3 in tankem filmu La(Mn,Ni)O3 v ponedeljek, 15. 9. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Tilen Čadež, Vpliv sklopitve Dzyaloskinskii-Moriya na kvantno prepletenost dveh elektronov v petek, 12. 9. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Bojan Žunkovič, Stabilnost odprtih kvantnih sistemov v četrtek 11. 9. 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome Marko Petrič, Iskanje redkih razpadov D0 -> l+l- z detektorjem BELLE v četrtek, 11. 9. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Bojan Vrtič, Analiza difuzijskih procesov v dvoplastnih tankih plasteh sistema Al-Cl-Fe v sredo, 10. 9. 2008, ob 13h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Anton Potočnik, Eksperimenti z umetnimi migetalkami v sredo, 10. 9. 2008, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Blaž Kavčič, Izdelava in karakterizacija mikrofluidične celice z mikročrpalko v sredo, 10. 9. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Tina Pangrič, Spremljanje korozije bakra v simuliranem okolju odlagališča VRAO/IJG v petek, 11. 7. 2008, ob 12h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Leon Kegel, Analiza razvrščanja padavinskih trajektorij ERA-40 v torek, 15. 7. 2008, ob 10.30 v predavalnici F6 na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Helena Malavašič, Raziskave skladiščenja CO2 v velenjskem premogovniku v petek, 27. 6. 2008, ob 12.15 v predavalnici F7 na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Primož Skale, Mrki geostacionarnih satelitov v petek, 27. 6. 2008, ob 13.30 v Kuščerjevem semniarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Barbara Horvat, Očem varni LIDAR v petek, 27. 6. 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Tine Porenta, Statistično modeliranje in napovedovanje aktivnosti prometnih tokov v petek, 27. 6. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Matej Remic, Določitev področij minimalnega odstopanja odčitkov GPS na avtocesti v torek, 3. 6. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Aleš Česen, Določanje parametrov tira umetnih satelitov iz fotografskih opazovanj v petek, 30. 5. 2008, ob 13.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Andrej Kocan, Vrstična tunelska mikroskopija in spektroskopija na površini bakra v petek, 25. 4. 2008, ob 12.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Franci Bajd, Dielektična steklenica v petek, 25. 4. 2008, ob 10h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Iztok Krapec, Krmiljenje monokromatorja za rentgensko sinhrotronsko svetlobo v četrtek, 24. 4. 2008, ob 14.15 v predavalnici F6 na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Tadej Gabrič, Merjenje viskoznosti tekočin na osnovi dinamičnega sipanja svetlobe v torek, 1. 4. 2008, ob 10.30 v predavalnici F6 na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Andrej Kavčič, Izračun kinetičnih parametrov reaktorja TRIGA z metodo Monte Carlo v petek, 28. 3. 2008, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Matjaž Gregorčič, Cliffordova algebra in kvantni računalniki v petek, 28. 3. 2008, ob 9h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Grega Poljšak, Uporaba spektrometra v srednji šoli v petek, 21. 3. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Iztok Umek, Nanašanje tankih plasti s tehniko Langmuir-Blodgett v četrtek, 6. 3. 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Miran Kambič, Merjenje nelinearnega lomnega količnika tekočih kristalov v četrtek, 6. 3. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Grega Hribar, Števni izkoristek oglenega filtra pri prečrpavanju joda v petek, 29. 2. 2008, v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Jure Drobnak, Fizika onkraj standardnega modela v dvoleptonskem razpadu top kvarka v petek, 29. 2. 2008, v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Vitjan Juretič, Sončna peč kot hladilnik v torek, 12. 2. 2008, ob 12.30 v Metodiki (2/206) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Žiga Ogrin, Svetlobno inducirana električna prevodnost v tankih filmih Pr1-xCaxMnO3: fotoprevodnost ali segrevanje? v ponedeljek, 28. 1. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
23. 9. 2008 | Zagovor diplome na Oddelku za fiziko Zagovor diplome: Timotej Maroševič, O površinski napetosti v petek, 11. 1. 2008, ob 9.30 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
Arhiv za leto: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007