Domov > Študenti fizike > Erasmus
Razpis 2010/11
Zanimive povezave
  • Erasmus
    Stran CMEPIUS-a, ki je nacionalna agencija za področje mobilnosti
Izkušnje študentov
Lev Vidmar, Fakulteta za fiziko Univerze v Lillu

Erasmus

Koordinator na Oddelku za fiziko je prof. Žiga Šmit (ziga.smit@fmf.uni-lj.si).

Nekaj najpogostejših vprašanj:

Kaj je Erasmus?
ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) je program za izmenjavo študentov med evropskimi univerzami. Je del širšega programa LLL (Life Long Learning), ki ga financira Evropska komisija.

Kako je organiziran?

Kdo se lahko prijavi?
Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status "Erasmus študenta", če:

Za koliko časa lahko grem ven?
Za 3-12 mesecev. To sta en ali dva semestra, oziroma en, dva ali tri trimestre.

Kako je s priznavanjem izpitov?
Preden odidete, moramo podpisati študijsko pogodbo, v kateri so navedeni predmeti, ki jih boste poslušali. To pogodbo podpišejo študent in oba koordinatorja Erasmusa (torej vi, jaz in njihov koordinator). S to pogodbo se obvežemo, da vam bomo tam pridobljene kreditne točke priznali doma.

V katerem jeziku so predavanja?
Običajno v lokalnem jeziku. Ponekod so pripravljeni predavati v angleščini, skoraj povsod pa se da dogovoriti, da dobite material v angleščini in nato hodite na konzultacije. Na voljo so tudi jezikovni tečaji pred pričetkom predavanj. Bodite pozorni zlasti na tečaje EILC (Erasmus Intensive Language Course). Ti so praviloma zastonj, na razpolago pa so predvsem v državah z manj znanimi jeziki.

Kako je s štipendiranjem?
Slovensko štipendijo prejemate tudi v času izmenjave. Poleg tega ste upravičeni tudi do štipendije Erasmus (dobrih 200 EUR na mesec).

Katere univerze pridejo v poštev?
Tiste, s katerimi ima naš oddelek podpisano bilateralno pogodbo za tekoče leto.

Kaj pa tiste univerze, s katerimi nimamo pogodbe?
V tem primeru moram njihovo mednarodno službo najprej vprašati, ali jih zanima podpis pogodbe. To lahko traja več tednov. Svoje želje mi zato sporočite že jeseni, najkasneje pa do 1. januarja.

Kaj pa, če se jih preveč prijavi?
Če se za izmenjavo na dani univerzi prijavi več študentov, kot je s pogodbo določenih mest, potem imajo prednost študenti z boljšim povprečjem.

Kako naj ugotovim, katera univerza je najboljša zame?