Domov > Študenti fizike > Pogoji za vpis v dodatno leto na visokošolskem strokovnega programa Fizikalna merilna tehnika (stari program)

Pogoji za vpis v dodatno leto visokošolskega strokovnega programa Fizikalna merilna tehnika (stari program)

Študent se lahko, skladno z 70. členom Zakona o visokem šolstvu, vpiše oziroma podaljša dodatno leto (podaljšan absolventski staž) na starem visokošolskem strokovnem programu Fizikalna merilna tehnika iz opravičljivih razlogov. Za podaljšanje je potrebno vložiti prošnjo, jo nasloviti na Študijsko komisijo FMF OF in jo najkasneje do 17. septembra 2013 prinesti ali poslati v študentski referat Oddelka za fiziko.

Prošnjo najdete na spletni strani za študente fizike (vpis v višji letnik).