Domov > Študenti fizike > Vpisi na 2. in 3. stopnji

Vpisi na 2. in 3. stopnji

Vpisi na 2. in 3. stopnji

Vpis v 1. letnik bolonjskega magistrskega in doktorskega študija

Tisti, ki so na bolonjskih programih 1. stopnje opravili vse izpite, morajo oddati prošnjo za izstavitev potrdila o diplomiranju.

Navodila za vpis bomo poslali po elektronski pošti.

 

Vpis v višje letnike bolonjskega magistrskega in doktorskega študija

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik in študent, ki se vpisuje v dodatno leto (absolventi) na bolonjskih programih 2. in 3. stopnje mora do 27. septembra 2013:

Študent na recepciji odda kuverto, na katero napiše svoje ime in priimek. Kuverto lahko dobite na recepciji, vsebuje pa naj:

Posebna opozorila

 

VPISNI STROŠKI

Vpisnina v višji letnik, dodatno leto oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2013/14 znaša 20,19 EUR.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih znaša za š. l. 2012/13 za en izvod 4,30 EUR (če ima študent status v š. l. 2012/13) oziroma 8,60 EUR (če študent nima statusa v š. l. 2012/13).

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih bomo izstavili po končanem vpisu in ga priložili v kuverto skupaj z ostalimi potrjenimi vpisnimi dokumenti. Študent plača račun v roku, navedenem na računu.

 

PRIČETEK PREDAVANJ

Pričetek predavanj v š. l. 2013/14 bo v torek, 1. oktobra 2013.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje 27. septembra 2013 na spletni strani fakultete. Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.