Domov > Študenti fizike > Vpisi na 2. in 3. stopnji

Vpisi na 2. in 3. stopnji

Vpisi na 2. in 3. stopnji

Vpis v 1. letnik bolonjskega magistrskega in doktorskega študija

 

Tisti, ki so na bolonjskih programih 1. stopnje opravili vse izpite, morajo oddati prošnjo za izstavitev potrdila o diplomiranju.

Navodila za vpis bomo poslali po elektronski pošti. 

Vpis v višje letnike bolonjskega magistrskega in doktorskega študija

Študenti na bolonjskih programih 2. in 3. stopnje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, morajo do 18. septembra 2016, študenti, ki se vpisujejo v dodatno leto (absolventi) pa do 11. septembra 2016 opraviti naslednje:

Študent na recepciji odda kuverto, na katero napiše svoje ime in priimek. Kuverto lahko dobite na recepciji, vsebuje pa naj:

Posebna opozorila

 

VPISNI STROŠKI

Stroški se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani, dostopnim na tej povezavi.  

Vpisnina v prvi letnik študija znaša 29,00 EUR. 

Vpisnina v višji letnik, dodatno leto oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2016/17 znaša 21,00 EUR.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih znaša za š. l. 2015/16 za en izvod 4,50 EUR (če ima študent status v š. l. 2015/16) oziroma 9,00 EUR (če študent nima statusa v š. l. 2015/16).

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih bomo izstavili po končanem vpisu in ga priložili v kuverto skupaj z ostalimi potrjenimi vpisnimi dokumenti. Študent plača račun v roku, navedenem na računu.

 

PRIČETEK PREDAVANJ

Pričetek predavanj v š. l. 2016/2017 bo v ponedeljek, 3. oktobra 2016.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje 30. septembra 2016 na spletni strani fakultete. Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.