Domov > Študenti matematike > Erasmus
Razpis 2014/15

Za študijske izmenjave:   

  Za praktično usposabljanje:

Zanimive povezave
  • Erasmus
    Stran CMEPIUS-a, ki je nacionalna agencija za področje mobilnosti
Ostali ponudniki štipendij

 

Erasmus

International students please read information for incoming students (in English).

Osnovne informacije za domače študente posodobljene 17. februarja 2014:

Kaj je Erasmus?
ERASMUS je program za izmenjavo študentov med evropskimi univerzami. (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students".) Podpira tudi opravljanje prakse v tujini. Je del širšega programa LLL (LLL="Life Long Learning"), ki ga financira Evropska komisija. 

Kdo se pri nas s tem ukvarja?
Erasmus koordinator na oddelku za matematiko je prof. dr. Jaka Smrekar

Kako je Erasmus organiziran?

Kdo se lahko prijavi? 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus izmenjave na našem oddelku, če:

Kako se prijavim? (Novo!!)

Do roka rapisa morate dostaviti koordinatorju prijavo, dokazilo o povprečni oceni in motivacijsko pismo. Za študijsko izmenjavo pa morate dostaviti tudi dodatek k študijski pogodbi s podpisom skrbnika.

Ali lahko študent odda več prijav?

Vsak študent lahko odda Erasmus koordinatorju do 3 prijave za študijske izmenjave. Če študent odda več prijav, potem mora jasno določiti prioritete med svojimi prijavami.  Motivacijsko pismo in dodatek k študijski pogodbi sta potrebna samo za prijavo z najvišjo prioriteto.

Za koliko časa lahko grem? Ali grem lahko večkrat?
Lahko greste enkrat na Erasmus študijsko izmenjavo (za 3-12 mesecev) in enkrat na Erasmus študijsko prakso (za 3-12 mesecev).

V katerem jeziku so predavanja?
Običajno v lokalnem jeziku. Ponekod so pripravljeni predavati v angleščini, skoraj povsod pa se da dogovoriti, da dobite material v angleščini in nato hodite na konzultacije. Na voljo so tudi jezikovni tečaji pred pričetkom predavanj. Bodite pozorni zlasti na EILC tečaje (EILC="Erasmus Intensive Language Course"). Ti so praviloma zastonj, na razpolago pa so predvsem v državah z manj znanimi jeziki.

Kako je s štipendiranjem?
Slovensko štipendijo prejemate tudi v času izmenjave. Poleg tega ste upravičeni tudi do Erasmus štipendije. Štipendije za študijske izmenjave znašajo okrog 300 EUR/mesec. Zadnje čase primakne nekaj tudi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje .

Katere tuje univerze pridejo v poštev?
Tiste, s katerimi ima naš oddelek podpisano bilateralno pogodbo za tekoče leto.

Kaj pa tiste univerze, s katerimi nimamo pogodbe?
V tem primeru moram njihovo mednarodno službo najprej vprašati ali so zainteresirani za podpis pogodbe. To lahko traja več tednov. Svoje želje mi zato sporočite že jeseni, najkasneje pa do 1. januarja.

Kako naj ugotovim, katera univerza je najboljša zame?

Kaj pa če se jih preveč prijavi?
Če se na izmenjavo na dani univerzi prijavi več študentov, kot je z bilateralno pogodbo določenih mest, bomo upoštevali povprečno oceno študentov in stopnjo študija v času izmenjave. Prednost bodo imeli študenti, ki imajo višjo povprečno oceno dokončanih letnikov, pri čemer bomo dodali eno točko k povprečni oceni študentov, ki bi šli na izmenjavo na drugi stopnji.

Zamudil sem rok za prijavo. A se lahko naknadno prijavim?
Samo če kdo odpove. V tem primeru se sredstva za štipendije namenijo naknadno prijavljenim. Običajno se za odpovedi zve šele v oktobru, torej pridejo v poštev zlasti naknadne prijave za 2. semester.

Kako je s priznavanjem izpitov?
O tem, katere izpite vam bomo priznali, se dogovorimo vnaprej.

  1. Kandidat pripravi seznam izpitov, ki jih želi opravljati v tujini in seznam izpitov, ki jih želi opravljati doma. Ta seznama vnese v obrazec "Dodatek k študijski pogodbi" . Upoštevajte, da morate v tujini opraviti za vsaj 20 ECTS obveznosti/semester in da se vam lahko priznamo za največ 30 ECTS obveznosti/semester.
  2. Za predmete, ki jih kandidat želi opravljati v tujini, poišče na internetu učne načrte.
  3. Obrazec in učne načrte pregleda skrbnik vašega študijskega programa in po potrebi zahteva popravke. Ko se strinja z vašo izbiro to potrdi s podpisom na obrazcu. Ta podpis zagotavlja, da vam bomo ob vrnitvi opravljene predmete res priznali.
  4. Če želite zamenjati katerega od predmetov, to lahko storite v roku enega meseca po odhodu. V tem primeru morate poslati nov "Dodatek k študijski pogodbi" koordinatorju in skrbniku.
Ob vrnitvi prinesete "Potrdilo o opravljenih izpitih" (= uradni"Transcript of Records" tuje univerze) ter zadnjo verzijo "Dodatka k študijski pogodbi" odobrenega s strani koordinatorja in skrbnika. Koordinator potem pretvori tuje ocene v naše, referat pa jih vpiše v indeks in v prilogo k diplomi.

Kako je z opravljanjem diplomske seminarske naloge (=Seminarja 2) v tujini?

Študent 3. letnika programa Matematika ali Finančna matematika, ki gre na Erasmus izmenjavo, mora praviloma opraviti predmet, ekvivalenten predmetu Seminar 2. V sklopu tega predmeta ali samostojno mora napisati diplomsko seminarsko nalogo. Zahtevnost seminarske naloge mora biti primerljiva z našimi diplomskimi seminarji, kar po povratku študenta potrdi študijska komisija OM FMF. Študent zagovor diplomskega seminarja opravi na FMF ob zaključku študija.

Opomba: Diplomska seminarska naloga mora biti praviloma napisana v slovenščini. Študent lahko izjemoma napiše nalogo v angleškem jeziku, za kar mora pridobiti soglasje pred odhodom na izmenjavo. V tem primeru mora imeti naloga povzetek v slovenščini.

Opomba: Tisti, ki gredo na izmenjavo samo za en semester, lahko svoje obveznosti do Seminarja 2 opravijo tisti semester, ko so doma.

Kam grem lahko na prakso? Kako se prijavim? Kako je s priznavanjem?
Oddelek za matematiko trenutno ne zbira ponudb tujih podjetij za opravljanje prakse. Oglejte si posebno stran Mednarodne službe UL. Tam boste našli nekaj aktualnih ponudb in povezave na posredniške agencije. Imajo tudi navodila in obrazce za prijavo. Med drugim vam moramo na oddelku potrditi obrazec "Plan dela in obveza o zagotavljanju kakovosti". S posredovanjem praks se ukvarjajo tudi nekatere študentske organizacije, na primer: 

Rad bi šel na izmenjavo izven EU. Kaj naj storim? Spremljajte razpise na straneh UL . Običajno je na voljo zelo malo mest.