Domov > Študij matematike > Brošura

Brošura po poglavjih

Splošni del (PDF, 2,3 Mb)
Univerzitetni študijski program Matematika (PDF, 298 kb)
Univerzitetni študijski program Finančna matematika (PDF, 236 kb)
Enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika (PDF, 225 kb)
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika (PDF, 228 kb)
Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika (PDF, 262 kb)
Magistrski študijski program Matematika (PDF, 623 kb)
Interdisciplinarni magistrski študijski program Računalništvo in matematika (PDF, 363 kb)
Magistrski študijski program Finančna matematika (PDF, 267 kb)
Magistrski študijski program Matematična statistika (PDF, 833 kb)