Domov > Študij matematike > Magistrski študij mehanike - interdisciplinarna smer

Magistrski študij mehanike - interdisciplinarna smer

Strokovni naziv:

Magister znanosti

Trajanje:

2 leti 

Cilji:

Usmerjen je v raziskovalno delo v teoretični in uporabni mehaniki.

Pogoji za vpis

V program se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje VIII/U stopnje zahtevnosti naravoslovno-matematične usmeritve programa matematike ali fizike, ki ima v smeri poleg numeričnih metod še mehaniko ali mehaniko kontinuuma. V program se lahko vključijo tudi kandidati strojne ali gradbene usmeritve, ki imajo v programih zadosti mehanike zveznega stanja in so seznanjeni z numeričnimi metodami v tehniki.

Pogoji za napredovanje iz I. v II. letnik

Študent mora zbrati najmanj 45 kreditnih točk kot pogoj za napredovanje iz I. v II. letnik. Komisija za podiplomski študij lahko ob začetku študijskega leta določi še dodatne pogoje v skladu s predmetnikom.

Obveznosti

V okviru seminarja ima študent dva referata, ki sta vsebinsko vezana na predmete, ki jih je vpisal, ali pa na vsebino magistrskega dela.

Pogoji za zaključek študija

Študent lahko prične z magistrskim delom, ko ima opravljenih najmanj polovico vseh obveznosti iz skupnih in izbirnih predmetov. Študent konča magistrski študij iz mehanike potem, ko ima testirane vse semestre, ko opravi vse predvidene predmete in ko uspešno zagovarja magistrsko delo.

Predmetnik

I. in II. letnik

(v š.l. 2007/08 se ne izvaja)

  ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPredavateljprtvseprtvseUre
Funkcionalna analiza in variacijske metode Suhadolc 3 - - - - - 45
Mehanika zveznega stanja Vencelj P. 2 - - 3 - - 75
Hidromehanika Vencelj P. - - - 3 - - 45
Numerične metode Bohte 3 - - - - - 45
Nihanja konstrukcij I Vencelj P. 2 - - - - - 30
+ Aproksimativne metode Kramar 3 - - - - - 45
+ Višje programiranje Kozak 3 - - - - - 45
+ Nihanja konstrukcij II Vencelj P. - - - 3 - - 45
+ Meritve v mehaniki Pahor J. - - - 3 - - 45
+ Turbinski stroji * - - - 3 - - 45
+ Medsebojni vplivi med tekočino in konstrukcijo * - - - 3 - - 45
+ Dinamična meteorologija * 3 - - 3 - - 90
+ Turbulenca Vencelj P. - - - 3 - - 45
Seminar Vencelj P. - - 2 - - 2 60

* Predavatelj bo javljen kasneje.
+ Študent izbere 135 ur izmed predmetov, označenih z znakom +