Domov > Študij matematike > Vpisi 2014/15

Vpisi 2014/15

Predviden vpis

Za vpis v prvi letnik razpisujemo naslednje število vpisnih mest:

Za vpis na univerzitetni interdisciplinarni študijski program RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani, je razpisanih 40 mest za redni študij.

Od novih študentov pričakujemo solidno znanje srednješolske matematike, nekaj smisla za abstraktno mišljenje, predvsem pa veliko pripravljenosti za resno delo. V primeru prevelikega števila kandidatov bo kriterij za izbiro srednješolski uspeh (splošni uspeh in ocene iz matematike v 3. in 4. letniku ter pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu). Dijaki z odlično ali prav dobro oceno iz matematike pri tem verjetno ne bodo imeli težav.

Omejitev vpisa

Na Oddelku za matematiko smo imeli v š. l. 2009/10 prvič omejitev vpisa na študijski program Finančna matematika. Na drugih programih ni bilo omejitve vpisa. Kandidatom priporočamo, da v Prvi prijavi za vpis navedejo študijski program Matematika, Finančna matematika, Pedagoška matematika ali Praktična matematika kot prvi program. Kasneje se bo možno prijaviti le, če ne bomo imeli dovolj Prvih prijav.

Več informacij

Vpisni roki

Vpis v 1. letnik v druge roku bo potekal po naslednjem razporedu:
- Matematika: petek, 26. 9. 2014
- Finančna matematika: petek, 26. 9. 2014
- Pedagoška matematika: petek, 26. 9. 2014
- Praktična matematika: ponedeljek, 29. 9. 2014 

Sprejetim kandidatom bomo dne 23. 9. 2014 poslali pošto s podrobnimi navodili za vpis (ura, prostor, obrazci ipd.). Prosimo, da se zaradi hitrejšega poteka vpisa držite ure za vpis in da vnaprej izpolnite vse potrebne dokumente. 

V primeru, da kandidat ne more priti osebno na vpis, ga lahko pride vpisati druga oseba, ki mora imeti s seboj uradno overjeno pooblastilo, vse potrebne kandidatove dokumente (osebni dokument ali overjena fotokopija osebnega dokumenta, originalno srednješolsko spričevalo, fotografije) in izpolnjene obrazce.