Domov > Študij matematike > Vpisi 2017/18

Vpisi 2017/18

Predviden vpis

Za vpis v prvi letnik razpisujemo naslednje število vpisnih mest:

Za vpis na univerzitetni interdisciplinarni študijski program RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani, je razpisanih 40 mest za redni študij.

Od novih študentov pričakujemo solidno znanje srednješolske matematike, nekaj smisla za abstraktno mišljenje, predvsem pa veliko pripravljenosti za resno delo. V primeru prevelikega števila kandidatov bo kriterij za izbiro srednješolski uspeh (splošni uspeh in ocene iz matematike v 3. in 4. letniku ter pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu). Dijaki z odlično ali prav dobro oceno iz matematike pri tem verjetno ne bodo imeli težav.

Omejitev vpisa

Na naših programih v zadnjih letih ni bilo omejitve vpisa. Kandidatom priporočamo, da v Prvi prijavi za vpis navedejo študijski program Matematika, Finančna matematika, Pedagoška matematika ali Praktična matematika kot prvi program. Kasneje se bo možno prijaviti le, če ne bomo imeli dovolj Prvih prijav.

Več informacij

Vpisni roki

Vpis v 1. letnik v prvem roku bo predvidoma potekal od 3. do 10. avgusta 2017.

Sprejeti kandidati bodo o podrobnostih vpisa (datum, ura, prostor ipd.) pisno obveščeni. Pošto (obvestilo in obrazce) bomo poslali predvidoma 26. julija 2017.

V primeru, da kandidat ne more priti osebno na vpis, ga lahko pride vpisati druga oseba, ki mora imeti s seboj uradno overjeno pooblastilo, vse potrebne kandidatove dokumente (osebni dokument ali overjena fotokopija osebnega dokumenta, originalno srednješolsko spričevalo, fotografije) in izpolnjene obrazce.

Informativni dan

Predstavitve dodiplomskih študijskih programov (študijski programi 1. stopnje in enoviti magistrski študij) iz matematike bodo potekale v:
- petek, 10. 2. 2017, ob 10. uri v predavalnicah 2.01 in 2.05,
- petek, 10. 2. 2017, ob 15. uri v predavalnicah 2.01 in 2.05,
- soboto, 11. 2. 2017, ob 10. uri v predavalnici 2.01.