Domov > Študij matematike > Zakaj je študij matematike na naši fakulteti odlična popotnica za življenje?

Študentska pisarna
Jadranska 21, 1111 Ljubljana
Telefon: (01) 4766 515
Telefax: (01) 4766 520
matematika@fmf.uni-lj.si
Pisarna: 3.03
Vodja: Anita Bartol
Uradne ure: ponedeljek - petek, od 10:00 do 12:00

Zakaj je študij matematike na naši fakulteti odlična popotnica za življenje?

Svet, v katerem živimo, se bliskovito spreminja. Ne znamo si predstavljati, kaj se bo dogajalo z našim delovnim in življenjskim okoljem v naslednjih 10, 20 in več letih. Marsikatera novost, tehnični napredek ali celo družbena sprememba lahko vse, kar smo vedeli, postavi na glavo, naša znanja in delovne sposobnosti pa v hipu postanejo zastareli in nepotrebni.

A matematika ne zastara, zato so matematična znanja vedno aktualna. Matematiki se zmoremo hitro prilagoditi spremembam in novostim, saj nismo preveč obremenjeni z znanji, ki so tesno povezana z nekim mestom in časom.

Kaj lahko matematik dela?

Klasični zaposlitvi matematika sta poučevanje in programiranje. Diplomanti
Pedagoške matematike lahko učijo matematiko na vseh šolah, dobrih učiteljev pa je
vedno premalo. Vsi diplomanti brez težav dobijo tudi vsakovrstne zaposlitve v računalniških in programerskih podjetjih. V zadnjem desetletju se je za matematike odprla cela vrsta novih možnosti, v katerih se že zdaj zaposluje skoraj polovica vseh naših diplomantov. Vzrok za to je velik razmah nove ekonomije, zavarovalništva in bančništva.

Diplomanti študija matematike svoje znanje nadgradijo z ekonomskimi vsebinami, da si s tem odprejo pot do delovnih mest na področju financ. Tako se mnogi naši diplomanti zaposlujejo v bankah in zavarovalnicah, na borzi, v državni upravi ter tudi pri pripravi računalniških tečajev in računalniških izobraževalnih programov, vodenju seminarjev, svetovanju in podobno. Prepričani smo, da bodo predvsem v finančnem sektorju našli zaposlitve tudi diplomanti univerzitetnega študijskega programa Finančna matematika, ki smo ga začeli izvajati v študijskem letu 2007/08.

Zakaj študirati na naši fakulteti?

Smo največja slovenska matematična šola, saj zaposlujemo več kot polovico vseh slovenskih matematikov. Naši učitelji so veliko časa preživeli v tujini, sodelujejo z matematiki z vsega sveta in predavajo kot gostujoči profesorji na najbolj uglednih univerzah. Svoje pedagoške in strokovne izkušnje z žarom prenašamo na svoje študente. Raziskava Družbeni profil študentov (2005) (pdf)  je med vsemi fakultetami v Sloveniji postavila prav našo na prvo mesto po odnosu pedagoškega in administrativnega osebja do študentov in po zadovoljstvu študentov s pridobljenim znanjem.

Predavalnice v novi stavbi, v katero smo se nedavno preselili, so podprte z najnovejšo multimedijsko opremo. Našim študentom omogočamo kvalitetne pogoje za delo, saj imamo moderne računalniške laboratorije, brezžično omrežje in bogato opremljeno matematično knjižnico s čitalnico.

Študij matematike na ljubljanski univerzi poteka že vse od njenega osnovanja leta 1919 in se je vedno zgledoval po kvalitetnih študijih v tujini. Tudi danes je študij matematike na FMF na najvišjem kvalitetnem nivoju. V prvih dveh letih študija dobi študent močno teoretično podlago, v naslednjih letih pa temeljno znanje nadgradi z uporabnim. Z izbirnimi predmeti v zadnjem letu prve stopnje in zlasti na drugi stopnji študent prilagodi študij svojim interesom.

Na zadnje naj omenimo, da Ljubljana kot prestolnica ponuja študentom veliko možnosti za obštudijske dejavnosti in nepozabna študentska leta.