Učilnica
2.01 (96 mest)
2.02 (61 mest)
2.03 (41 mest)
2.04 (42 mest)
2.05 (112 mest)
3.04 (43 mest)
3.05 (44 mest)
3.06 (25 mest)
3.07 (23 mest)
3.10 computer (20 mest)
3.11 computer (24 mest)
3.12 computer (16 mest)
4.31 (? mest)
P.01 (? mest)
P.02 (58 mest)
P.04 (? mest)
P.05 (40 mest)
tes (? mest)
Oseba
Vladimir Batagelj
Andrej Bauer
Janez Bernik
Barbara Boldin
Matej Brešar
Anita Buckley
Sergio Cabello
Gregor Cigler
Jakob Cimprič
Karin Cvetko-Vah
Miran Černe
Jernej Čopič
Matjaž Črnigoj
Katja Depolli Steiner
Mirko Dobovišek
David Dolžan
Oliver Dragičević
Barbara Drinovec Drnovšek
Roman Drnovšek
Drnovšek, Moravec
Andreja Drobnič-Vidic
Dunja Fabjan
Aljoša Feldin
Karla Ferjančič
Franc Forstnerič
Forstnerič,Globevnik
Jozsef Gall
Samo Gašperič
Josip Globevnik
Dejan Govc
Monika Govekar Okoliš
Darja Govekar-Leban
Jan Grošelj
Blaž Jelenc
Marjan Jerman
Urban Jezernik
Johnson Debeljak
Jana Kalin
Jure Kališnik
Marko Kandić
Borut Paul Kerševan
Sandi Klavžar
Damjan Kobal
Pino Koc
Matjaž Konvalinka
Aleksey Kostenko
Tomaž Košir
Marjeta Krajnc
Matjaž Krnc
Uroš Kuzman
Boris Lavrič
Davorin Lešnik
Matija Lokar
Bojan Magajna
Matej Marinč
Igor Masten
George Mejak
Mitič
Primož Moravec
Janez Mrčun
Andrej Muhič
Tara Nanut
Nika Novak
Alen Orbanić
Petar Pavešić
Mihael Perman
Matej Petković
Marko Petkovšek
Tomaž Pisanski
Ermanno Pitacco
Planinšič, Mohorič
Bor Plestenjak
Lucijan Plevnik
Tomaž Podobnik
Maja Pohar Perme
Primož Potočnik
Matija Pretnar
Jasna Prezelj
Melita Puklek Levpušček
Martin Raič
Marko Razpet
Dušan Repovš
Pavle Saksida
Alexander Simpson
Gregor Skačej
Jure Slak
Jaka Smrekar
Sašo Strle
Gregor Šega
Peter Šemrl
Tina Šfiligoj
Klemen Šivic
Riste Škrekovski
Janez Šter
Domen Trobec
Riccardo Ugolini
Aleš Vavpetič
Dejan Velušček
Miroslav Verbič
Janoš Vidali
Matija Vidmar
Niels Voorneveld
Matjaž Zaveršnik
Tomaž Zwitter
Emil Žagar
Arjana Žitnik