Matjaž Konvalinka Home Page

Photo

Matjaž Konvalinka
Department of Mathematics
University of Ljubljana
Jadranska 21, Ljubljana, Slovenia
Office: 5.10
E-mail: matjaz.konvalinka(at)fmf.uni-lj.si

I am an Assistant Professor at the Department of Mathematics at the University of Ljubljana working in combinatorics. I received my Ph.D. at MIT. My advisor was Igor Pak.

Srečanja z matematiki

Od leta 2012 naprej organiziram Srečanja z matematiki, pogovore med študenti matematike in diplomiranimi matematiki, ki delajo v gospodarstvu ali se ukvarjajo z uporabno matematiko.

Poučevanje / Teaching

Urnik v zimskem semestru / Fall Schedule 2013/14

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
8-9
Diskretno modeliranje
(3.10)
       
9-10        
10-11
Govorilne ure (5.10)
Seminar za diskretno matematiko
(PS)
     
11-12        
12-13          
13-14          
14-15          

Papers and preprints