Matjaž Konvalinka Home Page

Photo

Matjaž Konvalinka
Department of Mathematics
University of Ljubljana
Jadranska 21, Ljubljana, Slovenia
Office: 5.10
E-mail: matjaz.konvalinka(at)fmf.uni-lj.si

I am an Assistant Professor at the Department of Mathematics at the University of Ljubljana working in combinatorics. I received my Ph.D. at MIT. My advisor was Igor Pak.

Srečanja z matematiki

Od leta 2012 naprej organiziram Srečanja z matematiki, pogovore med študenti matematike in diplomiranimi matematiki, ki delajo v gospodarstvu ali se ukvarjajo z uporabno matematiko.

Papers and preprints