Home > Staff Directory > izred. prof. dr. Daniel Svenšek

izred. prof. dr. Daniel Svenšek

Daniel Svenšek

E-mail: daniel.svensek@fmf.uni-lj.si

Student consultation: po dogovoru

Contact
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana, Slovenija
Office: 413
Phone: +386 1 4766 631
Extension: 631
Fax: +386 1 4766 631, +386 1 2517 281
Web site: http://fiz.fmf.uni-lj.si/~daniel/

Raziskovalna področja: kompleksne tekočine, hidrodinamika, nematodinamika, tekoči kristali, polimeri, aktivni sistemi, dinamika defektov, akustika

Aktualne teme:

http://fiz.fmf.uni-lj.si/~daniel/


Research interest: complex fluids, hydrodynamics, nematodynamics, liquid crystals, polymers, dynamics of defects, acoustics