Home > Staff Directory > izred. prof. dr. Rok Žitko

izred. prof. dr. Rok Žitko

Rok Žitko

E-mail: rok.zitko@ijs.si
Personal web site: http://auger.ijs.si/nano

Contact
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana, Slovenija
Fax: +386 1 2517 281
Web site: http://www.fmf.uni-lj.si/
Contact
Institut Jozef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana, Slovenija
Office: M102
Phone: 01 477 3571
Web site: http://www.ijs.si

Ukvarjam se s fiziko kvantnih večdelčnih sistemov, predvsem z računsko zahtevnimi pristopi, kot je numerična renormalizacijska grupa, pri čemer uporabljam veliko računalniško opremo za intenzivno računstvo. Med drugim me zanimajo sistemi sklopljenih superprevodnih in magnetnih sistemov, magnetni adsorbati na površinah kovin in transportne lastnosti kvantnih naprav in razsežnih močno koreliranih elektronskih sistemov.

I work in the field of quantum many body systems, with a focus on computationally demanding techniques such as the numerical renormalization group, using high performance computing facilities. Amongst other things I am interested in coupled superconducting and magnetic systems, magnetic adsorbates on metal surfaces, and the transport properties of quantum devices and bulk strongly correlated electron systems.