Home > Staff Directory > prof. dr. Anton Ramšak

prof. dr. Anton Ramšak

Anton Ramšak

E-mail: anton.ramsak@fmf.uni-lj.si

Timetable: lectures

Contact
Fakulteta za matematiko in fiziko UL
Jadranska 19
1000 Ljubljana, Slovenija
Phone: +386 1 4766 500

Pozdrav brucem 2020    

Anton Ramšak je diplomiral leta 1983 na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, opravil znanstveni magisterij iz jedrske fizike leta 1986 in doktoriral leta 1990 s temo Dinamika vrzeli v oksidnih superprevodnikih. Na fakulteti je zaposlen od leta 1985 dalje, leta 2005 je bil na Univerzi v Ljubljani izvoljen v naziv rednega profesorja za področje fizike. Kot podoktorski sodelavec je deloval v letih 1991–92 na Institutu Maxa Plancka v Stuttgartu. Pozneje je redno gostoval na King's College v Londonu, na Univerzi v Oxfordu, v QinetiQu v Great Malvernu in na Univerzi Complutense v Madridu. 

Raziskovalno je Anton Ramšak v doktoratu in tudi po njem teoretično proučeval modele močno sklopljenih elektronov, med drugim sklopitev elektronov z magnoni in s fononi ter modele za opis visokotemperaturnih superprevodnikov. Zadnji dve desetletji se je ukvarjal s teorijo kvantnih, predvsem nanoskopskih sistemov, in sicer s fizikalnimi lastnostmi kvantnih pik in kvantnih žic, z generiranjem kvantne prepletenosti, z manipulacijo kvantnih bitov in kvantnih faz ter z lastnostmi topoloških izolatorjev. Raziskoval je tudi fenomen kvantne prepletenosti v okviru primerjave med standardno Kopenhagenško in Bohmovo interpretacijo kvantne mahanike. Na teh področjih je v več mednarodnih projektih vodil slovensko skupino. Njegovi doktorandi so postali uspešni pedagoški sodelavci Univerze v Ljubljani in raziskovalci na institutih. Na fakulteti je med drugim predaval Teoretično fiziko za matematike, Statistično fiziko in sedaj vrsto let Kvantno mehaniko in Klasično mehaniko.  

Med leti 1997–03 je bil dva mandata predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za fiziko in med leti 2006–10 član Znanstvenoraziskovalnega sveta za naravoslovje pri ARRS. Na Univerzi v Ljubljani je bil dva mandata, med 2007–13, predsednik Komisije za magistrski študij. Na UL FMF je bil med leti 2011–13 predstojnik Oddelka za fiziko ter prodekan za raziskovalno dejavnost in v treh mandatih, med leti 2013–15, 2017–19 in 2019–21, dekan UL FMF. 

Predavanja | Raziskave  


Teaching | Research