Home > Staff Directory > asist. dr. Sergej Faletič, prof. fiz.

asist. dr. Sergej Faletič, prof. fiz.

Sergej Faletič

E-mail: sergej.faletic@fmf.uni-lj.si

Contact
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana, Slovenija
Office: 213
Phone: +386 1 4766 533
Extension: 533
Fax: +386 1 2517 281

Moji glavni raziskovalni interesi so:

  • Raziskovanje molekularne dinamike z NMR.
  • Activno učenje fizike v srednji šoli.
  • Učenje z laboratorijskim delom odprtega tipa (krajše vaje in daljši projekti).
  • Učenje in poučevanje kvantne mehanike (po letu 1925) v srednjih šolah.

Kvantna mehanika na primeru dvojne jame na srednješolski stopnji

Razvili smo dve simulaciji zaaktivno poučevanje kvantne mehanike v srednji šoli. K njima sodi tudi učna sekvenca, ki pa je še v fazi preverjanja in razvoja. Osnutek bo mogoče kmalu objavljen. Obe simulaciji bosta na voljo v slovenskem jeziku, a ker se še spreminjata, bo treba mogoče malo počakati.

    Linki na gradivo (še v delu)  

    SIM QM Double well  

    SIM QM Double slit  


Spodaj je nekaj objav in drugih materialov.

Datoteke na temo modeliranja v Excelu(R) in dvolomnosti

    Kratek vodnik s primerom uporabe VBA v Excelu za preproste animacije

    Model polarizacije v dvolomni snovi v Excelu

Datoteke na temo mehanskega vala v potencialu in Klein-Gordonske strune

    O potencialu za mehansko valovanje in podobnosti s kvantno valovno funkcijo v potencialu nekoliko bolj tehnično (EJP 2015)

    O potencialu za mehansko valovanje in podobnosti s kvantno valovno funkcijo v potencialu (GIREP 2014 Proceedings)

    O disperziji, fazni in grupni hitrosti (GIREP 2014 Proceedings)

Didaktični simulaciji dvojne jame in dvojne reže za aktivno učenje osnov kvantne mehanike.

    Gimnazija Poljane, Kvantna fizika 2018/19, domača naloga 6.5.2019  

    Simulacija dvojne jame - lega (beta*)  

    Simulacija dvojne jame - lega in energija (beta*)  

    Gimnazija Poljane. Anketa: kaj vas še zanima   

    Simulacija dvojne reže (beta*)  

*beta pomeni samo, da nista bili testirani izven parametrov, ki smo jih uporabljali pri izvedbi ur. Načelno bi morali biti popolnoma delujoči, a lahko se najde še kak hrošč. Če ga najdete, prosim, javite na zgornjo e-pošto.

    Nekaj tabelnih slik/tabel/zapiskov  

    Osnutek zapiskov o razvoju stanja enega delca in o statistiki večih delcev

    PPTX tabelne slike o valovni funkciji v potencialni jami 

My foremost interests are

  • Study of molecular dynamics with NMR.
  • Active learning of physics in high school (grades 10-13).
  • Learning with open ended laboratoritories (short laboratories and longer projects).
  • Teaching and learning of quantum mechanics in high school.

Double well QM in high school

Here are two simulations developed for a two-state position-first (double well) approach to quantum mechanics in high school. They are accompanied by a teaching sequence, which is being tested and may be avilable as a draft soon.

    SIM QM Double well  

    SIM QM Double slit  Following are some publications and additional materials, which are not scientific publications.

Files about simulations in Excel(TM) and birefringence

    Short tutorial on using VBA in Excel for simple animations, with an example

    Model of polarization in a birefringent material in Excel

Files on mechanical waves in a potential and the Klein-Gordon string

    A Double Well On-line Simulation and Activities for Active Learning of Quantum Mechanics in High-School (submitted 2020)
    - Supplement

    A mechanical wave system to show waveforms similar to quantum mechanical wavefunctions in a potential (EJP 2015)

    How close can we get waves to wavefunctions, including potential? (GIREP 2014 Proceedings)

    The braced string, dispersion and polarization (GIREP 2014 Proceedings)