Home > For Mathematics students
For Mathematics students
Courses
Student Support Office
Jadranska 21, 1111 Ljubljana
Telephone: (01) 4766 515, 4766 518
Fax: (01) 4766 520
matematika@fmf.uni-lj.si
Room: 3.03
Head: Anita Bartol
Office hours: Monday - Friday 10.00 - 12.00
Information on study programmes

First cycle degrees

(in accordance with Bologna process guidelines)

Second cycle degrees

(in accordance with Bologna process guidelines) 

Please visit our Master's degree website.

Third cycle degrees

(in accordance with Bologna process guidelines)

Erasmus
Year plus

News

21. 9. 2017 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Anja Petković, Računanje fiksnih točk odsekovno linearnih funkcij Magistrski izpit: ponedeljek, 25. 9. 2017, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. ...
20. 9. 2017 | Job board DFG CONSULTING, d. o. o. Programer C++ (študentsko delo ali redna zaposlitev, rok za prijavo 15. oktober 2017)
20. 9. 2017 | Department of Mathematics PhD defense Zagovor doktorata: Dejan Govc, Unimodalna kategorija V četrtek, 21. 9. 2017, ob 10.30 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
20. 9. 2017 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Luckmann, Model za izračun premij pri avtomobilskih zavarovanjih V ponedeljek, 25. 9. 2017, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
20. 9. 2017 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Maja Furlan, Delitev torte V ponedeljek, 25. 9. 2017, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
19. 9. 2017 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Tina Hawlina, Rekordi V petek, 22. 9. 2017, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III
20. 9. 2017 | Department of Mathematics MSc defense Zagovor magisterija: Tanja Malić, Napovedovanje neplačništva potrošniških kreditov V četrtek, 28. 9. 2017, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III
18. 9. 2017 | Job board Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje Učitelj fizike na gimnaziji (redna zaposlitev, rok za prijavo 30. september 2017)
18. 9. 2017 | Department of Mathematics BSc. thesis defense Zagovor dela diplomskega seminarja: Lonja Tjaša Tavčar, Mednarodna organizacija nacionalnih agencij za trg vrednostnih papirjev in naslavljanje problema spletnega kriminala na področju finančnega sektorja V ponedeljek, 18. 9. 2017, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III
15. 9. 2017 | Job board Deloitte Revizija, d. o. o. Revizor informacijskih sistemov (redna zaposlitev, rok za prijavo 30. september 2017)
Computer Services
  • Computer Services
    Contacts, instructions on the use of computer equipment and laboratories.
Libraries
Research
  • Research at FMF
    Research groups, recent achievements, seminars, events ...
Student Council