Home > News > Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Date: 21. 4. 2008
Source: Job board
išče mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca na področju računalništva in informatike

Vabljeni so kandidati, mlajši od 28 let, ki so (oziroma bodo do 15. septembra 2008) uspešno zaključili univerzitetni študij računalništva, (poslovne ali družbene) informatike ali sorodnega področja. Status mmladega raziskovalca traja štiri leta in pol ter vključuje doktorski študij na enem izmed doktorskih študijskih programov s področja računalništva in informatike, ki jih ponuja Univerza v Ljubljani. Status mladega raziskovalca vam bo omogočil sodelovanje pri razvoju inovativnih rešitev s področja računalništva in informatike, bolj specično inteligentnih sistemov, pri raziskovanju možnosti njihove praktične uporabe ter njihovega vpliva na družbeno okolje.

Za prijavo oziroma več informacij se obrnite na doc. dr. Ljupča Todorovskega po telefonu na eno izmed številk 01 5805 546 in 031 344 687 ali po elektronski pošti na naslov ljupco.todorovski@fu.uni-lj.si. Prijave sprejemamo do 20. maja 2008.