Home > News > Zagovor doktorata: Janez Gale, Sklopitev linijske konstrukcije in dvofaznega toka tekočine med hitrimi prehodnimi pojavi

Zagovor doktorata: Janez Gale, Sklopitev linijske konstrukcije in dvofaznega toka tekočine med hitrimi prehodnimi pojavi

Date: 23. 9. 2008
Source: Department of Physics PhD defense
v četrtek, 19. junija 2008, ob 11h v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19

Janez GALE, univ. dipl. inž. gradb., bo zagovarjal doktorsko disertacijo s podočja jedrske tehnike z naslovom Sklopitev linijske konstrukcije in dvofaznega toka tekočine med hitrimi prehodnimi pojavi (Fuid-Structure Interaction for simulations of fast transients) v četrtek, 19. junija 2008, ob 11. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19.