Home > News > Stoletnica Peterlinovega rojstva

Stoletnica Peterlinovega rojstva

Date: 23. 9. 2008
Source: General news
Zbornik SAZU in pričetek obnove Peterlinovega paviljona

25. september 2008 je velik dan za Univerzo v Ljubljani, posebej za Fakulteto za matematiko in fiziko ter vse naravoslovno-tehniške fakultete Univerze, saj je ta dan stoletnica rojstva akad. prof. dr. Antona Peterlina, velikega nosilca razvoja študija fizike na Slovenskem.

V priloženem zborniku Spomini Antona Peterlina na njegov študij in pedagoško delo v Ljubljani, ki ga bo na ta dan izdala SAZU, je opisan tudi začetek gradnje posebne stavbe na Jadranski ulici, danes poimenovane Peterlinov paviljon, katere pobudnik je bil. Paviljon bo 3. 11. 2008 praznoval svojo 55. letnico obstoja in uspelo nam je, da se je v tem svečanem letu stavbo le pričelo obnavljati.