Home > News > Zagovor doktorata: Miroslav Babić, Obnašanje atmosfere v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne pri nezgodnih pogojih pod vplivom vodnih prh

Zagovor doktorata: Miroslav Babić, Obnašanje atmosfere v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne pri nezgodnih pogojih pod vplivom vodnih prh

Date: 2. 10. 2008
Source: Department of Physics PhD defense
v torek, 7. oktobra 2008 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju, soba 414 na Jadranski 19

Miroslav Babić, univ. dipl. inž. str.gradb., bo zagovarjal doktorsko disertacijo s podočja jedrske tehnike z naslovom Obnašanje atmosfere v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne pri nezgodnih pogojih pod vplivom vodnih prh (Atmosphere behaviour in a nuclear power plant containment at accident conditions under the influence of water spraysv torek, 7. oktobra 2008, ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19.