Home > News > Nobelova nagrada za fiziko v letu 2008

Nobelova nagrada za fiziko v letu 2008

Date: 9. 10. 2008
Source: General news
Razdelili so si jo japonski teoretiki fizike osnovnih delcev Y. Nambu, M. Kobayashi in T. Maskawa.

Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko so si razdelili trije japonski teoretiki fizike osnovnih delcev: Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi in Toshihide Maskawa.

Kobayashi in Maskawa sta na podlagi eksperimentalnih dokazov o kršitvi simetrij v svetu osnovnih delcev leta 1973 napovedala, da je edina smiselna razlaga merskih rezultatov obstoj šestih vrst osnovnih delcev, imenovanih kvarki. V času, ko so poznali zgolj tri vrste kvarkov, ki sestavljajo težje protone in nevtrone, je bila to drzna hipoteza. Ponudila je tudi razlago za dotlej nerazumljen pojav razlike med delci in njihovimi antidelci. Asimetrija v očem nevidnem svetu osnovnih delcev je tesno povezana s celotnim vesoljem, v katerem živimo.

K eksperimentalni potrditvi teorije Kobayashi-Maskawa so pomembno doprinesli slovenski fiziki z Inštituta Jožef Stefan in univerz v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. Sodelujejo pri eksperimentu Belle v japonskem inštitutu KEK, kjer raziskuje tudi Makoto Kobayashi, in v prihodnjih letih načrtujejo še natančnejše meritve s področja asimetrij med delci in antidelci.
Več ...