Home > News > Zagovor doktorata: Gregorja Vidmarja, Vpliv tuneliranja na statistiko in dinamiko energijskih stanj sistema mešanega tipa

Zagovor doktorata: Gregorja Vidmarja, Vpliv tuneliranja na statistiko in dinamiko energijskih stanj sistema mešanega tipa

Date: 23. 10. 2008
Source: Department of Physics PhD defense
v torek, 28.10.2008 ob 16.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19

Gregor Vidmar, univ. dipl. fiz., bo zagovarjala doktorsko disertacijo s podočja fizike z naslovom Vpliv tuneliranja na statistiko in dinamiko energijskih stanj sistema mešanega tipa (The influence of Tunneling on Eigenvalue Statistics and Dynamics in the Mixed-Type System) v torek, 28.oktobra 2008, ob 16.15 v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19.