Home > News > Zagovor doktorata: Andrija Volkanovski, Vpliv zanesljivosti zunanjega električnega napajanja na varnost jedrske elektrarne

Zagovor doktorata: Andrija Volkanovski, Vpliv zanesljivosti zunanjega električnega napajanja na varnost jedrske elektrarne

Date: 10. 12. 2008
Source: Department of Physics PhD defense
v petek, 19. decembra 2008, ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19

Andrija Volkanovski, univ. dipl. inž. el., bo zagovarjal doktorsko disertacijo s podočja jedrske tehnike z naslovom Vpliv zanesljivosti zunanjega električnega napajanja na varnost jedrske elektrarne (Impact of offsite power system reliability on nuclear power plant safety) v petek19. decembra 2008, ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19.