Home > News > Zagovor diplome: Jasna Kobal, Regularni izrazi in jezik PHP

Zagovor diplome: Jasna Kobal, Regularni izrazi in jezik PHP

Date: 7. 7. 2009
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 6. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III.
Jasna KOBAL, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Regularni izrazi in jezik PHP« v ponedeljek, 6. 7. 2009, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • asist. dr. Gregor Jerše (somentor),
  • v. pr. mag. Matija Lokar (mentor),
  • doc. dr. Riste Škrekovski,
  • doc. dr. Arjana Žitnik.