Home > News > Zagovor diplome: Manca Meglič, Časovne vrste

Zagovor diplome: Manca Meglič, Časovne vrste

Date: 15. 7. 2009
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: torek, 21. 7. 2009, ob 10. uri v 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 21. 7. 2009, ob 11. uri v 3.06 na Jadranski 21/III.
 

Manca MEGLIČ, absolventka pedagoške matematike, bo opravljala diplomski izpit v torek, 21. 7. 2009, ob 10. uri, diplomsko delo z naslovom "Časovne vrste" pa zagovarjala istega dne ob 11. uri oziroma po diplomskem izpitu. Izpit in zagovor bosta v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Damjana Kokol-Bukovšek,
  • prof. dr. Boris Lavrič,
  • prof. dr. Matjaž Omladič (mentor).