Home > News > Priznanje za poster Saše Prelovšek Komelj

Priznanje za poster Saše Prelovšek Komelj

Date: 26. 8. 2009
Source: In focus
Na konferenci "Lepton-Photon 2009" izbran za najboljši poster v teoretični sekciji

Poster Saše Prelovšek Komelj je bil na konferenci Lepton-Photon 2009 (Hamburg, 17.8. - 22. 8.) izbran za najboljši poster v teoretični sekciji.

Poster Searching for tetraquarks on the lattice (S. Prelovšek, T. Draper, C. B. Lang, M. Limmer, K.-F. Liu, N. Mathur, D. Mohler) raziskuje vprašanje, ali kromodinamika napoveduje obstoj tetrakvarkov - to so vezana stanja dveh kvarkov in dveh anti-kvarkov. Doslej poznamo le vezana stanja treh kvarkov (barioni) ter kvarka in anti kvarka (mezoni), obstoj eksotičnih stanj, kot so tetrakvarki, pa še ni nedvoumno potrjen. Na posterju so bili predstavljeni "ab initio" izračuni z uporabo kromodinamike na mreži.

Dodatni podatki so tudi na: http://lp09.desy.de/e56/e42370/e43987/