Home > News > Zagovor diplome: Tina Malec, Refleksivnost in hiperrefleksivnost prostorov operatorjev

Zagovor diplome: Tina Malec, Refleksivnost in hiperrefleksivnost prostorov operatorjev

Date: 1. 9. 2009
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: četrtek, 3. 9. 2009, ob 9. uri v 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 3. 9. 2009, ob 10. uri v 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Tina MALEC, absolventka teoretične matematike, bo opravljala diplomski izpit v četrtek, 3. 9. 2009, ob 9. uri, diplomsko delo z naslovom "Refleksivnost in hiperrefleksivnost prostorov operatorjev" pa zagovarjala istega dne ob 10. uri oziroma po diplomskem izpitu. Izpit in zagovor bosta v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janko Bračič, NTF (mentor),
  • prof. dr. Jakob Cimprič,
  • prof. dr. Janez Mrčun.