Home > News > Zagovor diplome: Rok Simič, Dolbenje in poliranje kovin z nanosekundnimi laserskimi bliski

Zagovor diplome: Rok Simič, Dolbenje in poliranje kovin z nanosekundnimi laserskimi bliski

Date: 8. 9. 2009
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v petek, 11.09.2009 bo 12.15. v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19

Rok SIMIČ, absolvent univerzitetnega študija fizike, naravoslovne smeri,  zagovarjal diplomsko delo z naslovom Dolbenje in poliranje kovin z nanosekundnimi laserskimi bliski v petek, 11. septembra  2009, ob 12.15 v Kuščerjevem seminarju (414/IV) na Jadranski 19.

K o m i s i j a:

  • prof. dr. Alojz Kodre,
  • prof. dr. Janez Dolinšek,
  • prof. dr. Dean Cvetko,
  • prof. dr. Janez Možina (mentor) in
  • doc. dr. Bojan Podgornik (somentor)