Home > News > Zagovor diplome: Lea Rupnik, Optimiranje porabe legirnih elementov

Zagovor diplome: Lea Rupnik, Optimiranje porabe legirnih elementov

Date: 16. 10. 2009
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 22. 10. 2009, ob 10. uri v PS na Jadranski 19/III.
 

Lea RUPNIK, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Optimiranje porabe legirnih elementov« v četrtek, 22. 10. 2009, ob 10. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Martin Juvan (mentor),
  • prof. dr. Marko Petkovšek,
  • prof. dr. Primož Potočnik.