Home > News > Zagovor diplome: Marjana Egredžija, Ponovljivost meritev pri prenosnih merilnikih sevanja

Zagovor diplome: Marjana Egredžija, Ponovljivost meritev pri prenosnih merilnikih sevanja

Date: 19. 10. 2009
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v petek, 23.10.2009 ob 13.30 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19

Marjana EGREDŽIJA, absolventka Visokošolskega strokovnega študija Fizikalna merilna tehnika, bo zagovarjala diplomsko delo z naslovom Ponovljivost meritev pri prenosnih merilnikih sevanja v petek, 23. oktobra 2009, ob 13.30 uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19.

Komisija:

  • prof. dr. Janez Dolinšek ,
  • izred. prof. dr. Dean Cvetko,
  • izred. prof. dr. Borut Paul Kerševan,
  • prof. dr. Žiga Šmit (mentor),
  • mag. Matjaž Mihelič (somentor) in
  • dr. Matjaž Štuhec (somentor).