Home > News > Rezultati mednarodne raziskave o znanju matematike in fizike maturantov (TIMSS Advanced 2008)

Rezultati mednarodne raziskave o znanju matematike in fizike maturantov (TIMSS Advanced 2008)

Date: 10. 12. 2009
Source: General news
Dosežki naših dijakov v znanju fizike zelo dobri, v znanju matematike solidni

Včeraj so na Pedagoškem Inštitutu uradno objavili rezultate mednarodne raziskave o znanju matematike in fizike, ki je bila izvedena med maturanti leta 2008 (TIMSS Advanced 2008). Kot lahko razberete iz spodaj navedenih podatkov, so dosežki naših dijakov v znanju fizike zelo dobri, dosežki v znanju matematike pa solidni.

Na predstavitvi rezultatov raziskave je bil prisoten tudi minister MŠŠ dr. Igor Lukšič. V svojem nagovoru je posebej pohvalil našo fakulteto kot institucijo, ki je v slovenskem prostoru znana po odličnosti v raziskovanju in v izobraževanju bodočih učiteljev, in dodal, da so dobri dosežki naših dijakov tudi odraz odličnosti naše fakultete.

V raziskavo o znanju fizike so bili pri nas vključeni vsi gimnazijci, ki so leta 2008 za splošno maturo izbrali fiziko, torej tudi dijaki strokovnih gimnazij. V raziskavo o znanju matematike so bili vključeni vsi gimnazijci, ki so opravljali splošno maturo, saj je matematika obvezni predmet na maturi. Poglejmo nekaj glavnih rezultatov raziskave (v raziskavi je sodelovalo 10 držav).

Vrstni red glede na skupni dosežek pri fiziki:

1. Nizozemska
2. Slovenija
3. Norveška
4. Ruska federacija
5. Švedska
6. Armenija
7. Iran
8. Libanon
9. Italija

Vrstni red glede na skupni dosežek pri matematiki:

1. Ruska federacija
2. Nizozemska
3. Libanon
4. Iran
5. Slovenija
6. Italija
7. Norveška
8. Armenija
9. Švedska
10. Filipini

Poleg vprašanj iz znanja predmeta so slovenski dijaki odgovarjali še na
druga vprašanja. Med odgovori, ki so za našo fakulteto še posebej zanimivi, sta
naslednja:

  • 74% dijakov meni, da sta bila dober učitelj in poučevanje med zelo pomembnimi ali pomembnimi dejavniki, ki so vplivali na dijakovo izbiro programa fizike;
  • od vseh dijakov, ki so reševali test iz fizike, jih 19% pričakuje nadaljnje šolanje na področju naravoslovja (največji delež med vsemi državami v raziskavi), 36% na področju tehnike in 12% na področju računalništva in informatike.

Podrobnejši podatki in rezultati raziskave so na voljo tukaj.