Home > News > Nagrade študentom FMF za diplomska dela

Nagrade študentom FMF za diplomska dela

Date: 11. 12. 2009
Source: General news
Aleš Toman prejel nagrado Franca Močnika

Nagrada F. Močnika:

 1. Aleš Toman za diplomsko delo BITANGENTE IN KVARTIKE
  mentor: prof. dr. Tomaž Košir

Študentske Prešernove nagrade:

Oddelek za matematiko:

 1. Sara Kališnik za diplomsko delo Geometrijski pomen Bassove domneve
  mentor: doc. dr. Jaka Smrekar
 2. Kris Stopar za diplomsko delo Prave holomorfne vložitve Riemannovih ploskev
  mentor: akad. prof. dr. Franc Forstnerič
 3. Nik Stopar za diplomsko delo Radikalna teorijaskoraj kolobarjev
  mentor: prof. dr. Matjaž Omladič

Oddelek za fiziko:

 1. Simon Čopar za diplomsko delo Numerična analiza nestabilnosti na robu tekočinske opne
  mentor: prof. dr. Alojz Kodre
 2. Anže Lošdorfer Božič za diplomsko delo Pok nabite virusne kapside
  mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik
 3. Luka Šantelj za diplomsko delo Izračun mase najlažjih mezonov s kromodinamiko na mreži
  mentorica: doc. dr. Saša Prelovšek Komelj
 4. Iztok Urbančič za diplomsko delo Neidealnost spinskih označevalcev
  mentor: prof. dr. Igor Muševič in somentor: doc. dr. Janez Štrancar