Home > News > Izpitni roki pri predmetih Tehnično projektiranje in Konstrukcijski elementi

Izpitni roki pri predmetih Tehnično projektiranje in Konstrukcijski elementi

Date: 5. 1. 2010
Source: News for physics students
v zimskem letnem in jesenskem izpitnem obdobju š.l. 2009/10

Izpitni roki pri prof. dr. Mitjanu Kalinu

Zimsko izpitno obdobje:

19.01.2010 ob 9. uri v predavalnici IV/2 in 10.02.2010 ob 9.uri v predavalnici III/2.

Letni izpitno obdobje:

01.06.2009 ob 9. uri v predavalnici IV/2 in 17.06.2010 ob 9. uri v predavalnici IV/2

Jesensko izpitno obdobje:

31.08.2010 ob 9. uri  v predavalnici III/2 in 21.09.2010 ob 8. uri  v predavalnici IV/2).

Vsi izpiti bodo na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6.