Home > News > Kolokvij iz predmeta Kemija I

Kolokvij iz predmeta Kemija I

Date: 15. 1. 2010
Source: News for physics students
v četrtek, 21. 01. 2010 ob 14.00 uri v predavalnici M-3, FKKT, Aškerčeva 5, III. nadstropje.
Vsi tisti študenti, ki bi radi šli na pisni izpit pri prof. Medenu v ponedeljek 25. 01. 2010 in še nimate opravljenega kolokvija iz vaj sporočam, da bo kolokvij v četrtek, 21. 01. 2010 ob 14.00 v predavalnici M-3, FKKT, Aškerčeva 5. III.nadstropje. Za pisanje kolokvija so naslednji pogoji: opravljene vaje, urejen dnevnik. Na kolokvij obvezno prinesite kalkulator ter indeks ali študentsko izkaznico.