Home > News > Organizacija in poslovanje (UNI, VSŠ)

Organizacija in poslovanje (UNI, VSŠ)

Date: 8. 9. 2010
Source: News for physics students
pisni izpit v petek, 24.09.2010 ob 10 uri v predavalnici F-5

Študente 3. in 4. letnika UN študija fizika in 3. letnika VSŠ študija fizikalna merilna tehnika obveščamo, da bo  izpit iz predmeta Organizacija in poslovanje pri doc. dr. B. Bergant

  • v petek, 24.09.2010 ob 10. uri v predavalnici F-5.