Home > News > Zoisove nagrade in priznanja

Zoisove nagrade in priznanja

Date: 25. 11. 2010
Source: General news
Med dobitniki tudi prof. dr. Janez Dolinšek in prof. dr. Janez Mrčun iz FMF.

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma so podelili Zoisove nagrade za vrhunske znanstvene dosežke. Za dosežke na področju prava je nagrajen redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Janez Kranjc, za raziskave fizikalnih lastnosti novih kompleksnih materialov na kovinski osnovi pa znanstveni svetnik z Instituta Jožef Stefan in redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Janez Dolinšek. Za dosežke na področju materialov je Zoisovo nagrado prejel redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru Miha Drofenik, za dosežke v računalništvu pa redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani Blaž Zupan ter za dosežke v fizikalni kemiji izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani Andrej Jamnik.

Dobitniki Zoisovih priznanj so izredni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani Samo Kreft, redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Unvierze v Ljubljani Janez Mrčun ter višja znanstvena sodelavka na Institutu Jožef Stefan Barbara Malič.

Zoisovo nagrado za življensko delo je za delo na področju klasične filologije prejel akademik  redni profesor profesor Kajetan Gantar.