Home > News > Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

Date: 28. 1. 2011
Source: General news
Javno pismo ministru MŠŠ, prof. dr. Igorju Lukšiču in članom Nacionalne strokovne skupine za pripravo Bele knjige v vzgoji in izobraževanju

V Sloveniji od imenovanja "Nacionalne strokovne skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju" nastaja dokument, ki naj bi postavil temelje in vizijo nacionalnega izobraževanja v prihodnosti. 

V tem dokumentu lahko zasledimo, da se predvideva krčenje števila ur matematike za dijake na osnovnem gimnazijskem nivoju.

S tem bi radikalno zmanjšali pripravljenost večine dijakov za študij naravoslovja, matematike in tehnike ter bistveno oslabili analitične sposobnosti prihodnjih rodov izobraženih. To bi bil kastrofalen poseg v kakovost slovenskega šolstva. 

V priponki vas seznanjamo z javnim pismom ministru MŠŠ, prof. dr. Igorju Lukšiču in članom Nacionalne strokovne skupine za pripravo
Bele knjige v vzgoji in izobraževanju.