Home > News > Žiga Virk: O delovanjih grup

Žiga Virk: O delovanjih grup

Date: 11. 3. 2011
Source: Geometry seminar
Ponedeljek 14.03.2011, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
 
Predstavili bomo dva rezultata, ki opisujeta povezavo med lastnostmi 
grupe in lastnostmi prostora, na katerem grupa ustrezno deluje. Prvi 
rezultat (Švarc-Milnorjeva lema) pravi, da ustrezna kokompaktna delovanja 
inducirajo kvazi-izomorfizem med grupo in dotičnim prostorom. Drugi 
rezultat opiše, kako enostavna povezanost prostora na katerem deluje grupa 
implicira končno prezentabilnost grupe.