Home > News > Gašper Zadnik: Izometrije P(n,R) v luči CAT(0) geometrije 3.del

Gašper Zadnik: Izometrije P(n,R) v luči CAT(0) geometrije 3.del

Date: 14. 4. 2011
Source: Geometry seminar
Ponedeljek 18.04.2011, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Glede na algebraične lastnosti matrike g iz GL(n,R) bomo določili tip
izometrije P -> gPg^T in P -> gP^{-1}g^T, P iz P(n,R).
Vpeljali bomo pojem robu v neskončnosti CAT(0) prostora X, ga opremili z
metriko in si ogledali, kaj izometrije GL(n,R) oz. invertiranje počno na
njem v primeru prostora X = pozitivne nxn matrike.