Home > News > Marko Kandić: Absolutna vrednost vsote matrik in vsota absolutnih vrednosti matrik

Marko Kandić: Absolutna vrednost vsote matrik in vsota absolutnih vrednosti matrik

Date: 3. 1. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 5. 1. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/