Home > News > Tomaž Pisanski: Od Lahovih števil do revije Ars Mathematica Contemporanea III

Tomaž Pisanski: Od Lahovih števil do revije Ars Mathematica Contemporanea III

Date: 6. 1. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Torek, 10. 1. 2012, od 16h do 18h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: Na seminarju bom pokazal nekaj dokumentov in prikazal
svojo interpretacijo vzpona diskretne matematike v Sloveniji, ki
smo mu priča v zadnjih petdesetih letih.  Poudarek bo na desetletju
(1981-1991) preboja v svet. Če bo čas dopuščal, bom pokazal  še nekaj slik in filmčkov z mojega decembrskega potovanja v Avstralijo.