Home > News > Bojan Magajna: Negibne točke kvantnih operacij

Bojan Magajna: Negibne točke kvantnih operacij

Date: 10. 1. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 12. 1. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/