Home > News > Milan Hladnik: Prvi mednarodni matematični kongresi, 3. del: Kongresi v Heidelbergu, Rimu in Cambridgeu

Milan Hladnik: Prvi mednarodni matematični kongresi, 3. del: Kongresi v Heidelbergu, Rimu in Cambridgeu

Date: 12. 1. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Torek, 17. 1. 2012, od 16h do 18h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: Tretji mednarodni kongres matematikov je bil v Heidelbergu poleti 1904. Poleg dobre  organizacije  in predstavitve prve matematične enciklopedije je ostal še najbolj v spominu po
nemiru, ki ga je  med matematiki sprožilo Königovo predavanje o tem, da Cantorjeva hipoteza  kontinuuma ne velja.  Četrti kongres so pripravili Italijani v Rimu z vsem pompom spomladi 1908.
Podvojili so število  vabljenih predavanj in skoraj tudi število udeležencev (z ženami). Na  kongresu je bila ustanovljena  mednarodna komisija za pouk matematike ICTM. Peti kongres so
organizirali matematiki univerze v  Cambridgeu v Angliji poleti 1912 s posebnim poudarkom na  uporabni matematiki in ob velikem  številu udeležencev iz ZDA.